News

Deň Zeme

Dňa 22.4.2022 sme aj v našej MŠ oslavovali Deň Zeme.

Milujeme planétu Zem, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti rôznymi aktivitami spoznávali našu zem - rozprávali o prírode, rastlinách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Názorne vytvorili našu zem, zasadili do kvetináčov stromčeky a dali im mená. Na záver akcie deti vyčistili okolie MŠ.

Deň zeme bolo dňom veselej  nálady, hier a pracovných aktivít.

FOTO

Uvoľnenie opatrení

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

2% z dane

Vážený občan SR!

Aj tento rok môžete 2 % (3 %) svojej dane venovať neziskovej organizácii. Ak ňou bude naša škola, patrí Vám naša vďaka.

Za posledné dva roky sme z darovaných 2 % kúpili novú školskú tabuľu, ústredňu a reprosústavy (náhrada starých rozhlasov), ktoré stresujúce zvonenie vymenili za príjemný hlas oznamujúci začiatok hodiny, začiatok prestávky a následnú hudbu. 

Máme ďalšie plány - napr. vybavenie knižnice - jej premena na príjemné oddychové prostredie. 

Nezabúdame ani na MŠ. Na školskom dvore chceme pre deti vytvoriť ich "kútik".

Návšteva knižnice

Mesiac marec, je známy ako mesiac knihy, preto sme s našimi deťmi navštívili Obecnú knižnicu v Nitrici. Teta Katka z knižnice, prečítala deťom rozprávku, dávala rôzne hádanky a porozprávala, že sú v nej knihy rôznych žánrov. Deti najviac zaujali detské knihy – rozprávkové. Tieto si mali možnosť pozrieť a poprechádzať sa po celej knižnici. Pred odchodom deti dostali sladkú odmenu. Tete Katke poďakovali a zarecitovali pekné básne.

FOTO

Karneval

Dňa 24.2.2022 sa v našej materskej škole ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa v maskách hrali, tancovali a zabávali. Za odmenu každý účastník karnevalu dostal vecný darček a sladkú odmenu.

Deti v maskách si užili jeden nádherný deň.

Fotky si môžete pozrieť TU

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Počas predvianočného obdobia sa naša materská škola opäť zapojila do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Deti s pani učiteľkami a pani riaditeľkou prispeli k naplneniu krabičiek milými drobnosťami, vianočnými pozdravmi a láskou. Veríme, že potešili našich starkých v domovoch dôchodcov.

Fotografie z odovzdávania krabíc sú TU

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia

z dôvodu pandemickej situácie a častého odhlasovania a prihlasovania detí

na stravu  a tiež z dôvodu správneho výpočtu stravného vás dôrazne žiadame o nasledovné:

hlasovanie a prihlasovanie detí na stravu sa uskutočňuje prednostne na stránke školy https://www.eskoly.sk/nitrica/jedalen

alebo na telefónnom čísle: 0911 213 973 formou SMS

a to:

v pondelok najneskôr do 8,00 hod

na ostatné dni v predchádzajúci deň do 14,00 hod.

Mikuláš

V tomto školskom roku bol Mikuláš pre deti v našej materskej škole o niečo smutnejší ako po minulé roky. Pre pandemické opatrenia nemohli deti privítať Mikuláša, anjela ani čerta a potešiť ho peknými básňami, piesňami ani tancom.

Očká deti sa však rozžiarili, keď pod stromčekom našli balíčky plné sladkostí. Veľkým prekvapením pre deti bolo vystúpenie heligonkárky Sašky Trnkovej, ktorá im zahrala a zaspievala vianočné koledy. Spoločne s pani učiteľkami si deti aj zatancovali. Dúfame, že na budúci školský rok už príde Mikuláš aj s anjelom medzi nás.

Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2021

Materská škola bude otvorená v čase od 6.30 do 16.00 hod.

Deti v MŠ majú výnimku z povinnosti nosiť rúško.

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

Maľovanie na tričká

Všetky naše deti sa rady učia a skúšajú nové veci. Výtvarné zručnosti sa snažíme u nich rozvíjať učením nových a zaujímavých výtvarných techník. Minulý školský rok si každé dieťa vyzdobilo svoje tričko technikou batikovania. Tento školský rok sme zdobili technikou maľovania obrázkov na tričko farbami na textil pomocou šablón.

Deti táto práca veľmi bavila a vytvorili veľmi pekné dielka, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 30.6.2021 sme sa v našej materskej škole rozlúčili s našimi kamarátmi – predškolákmi. Od septembra sa stanú žiakmi 1. triedy ZŠ. Maličkí kamaráti si pre nich pripravili krátky program a darčeky. Darčeky a knihy dostali aj od p. učiteliek. Spoločne sme sa zabavili, zaspievali, zamaškrtili na nanukoch a pripili detským šampanským.

Pri tejto príležitosti sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkou Veronikou Chrenkovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku.

Predškolákom prajeme v škole veľa úspechov!

Fotky