Trieda MŠ2- staršie deti

  • Triedny učiteľ: Lýdia Beláková
    Zástupca triedneho učiteľa: Anna Lukáčová
    Ročník: 2