„Evička nám ochorela“

Dňa 13.6.2023 sa deti 2.triedy z MŠ Nitrica zúčastnili akcie „Evička nám ochorela“. Akcia sa konala v CVČ Nováky. Organizoval  ju Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza v spolupráci so Školským úradom v Novákoch.

Akcie sa zúčastnilo 11 MŠ. Akcia mala za úlohu viesť deti k zdravému životnému štýlu so zameraním na poskytovanie prvej pomoci. Trojčlenné družstvo z našej MŠ tvorili deti:  Alexandra Macháčková, Liliana Trnková a Sára Hianíková.

Všetky úlohy zvládli úspešne. Odmenení bolo malými darčekmi, jahodovou bublaninou a zmrzlinou.

FOTO