informácie o veľkej triede

Z dôvodu výskytu Covid 19 je veľka trieda uzatvorená. Deti veľkej triedy sú v karanténe do 23.12. vrátane!

Malá trieda funguje v nezmenenom režime.