Marec Mesiac knihy

Knihy sú bránou do sveta poznania. Tento mesiac sme pre naše deti pripravili rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo vzbudiť  záujem o detskú literatúru a vytvárať vzťah ku knihám a samostatnému čítaniu z nich prostredníctvom obrázkov a vlastných kresieb.

Vyvrcholením aktivít bola návšteva Obecnej knižnice v Nitrici, dňa 30.3.2023. Deti sa zoznámili s prácou knihovníčky, tety Katky Homolovej. Pripravila pre nich zaujímavú prezentáciu knižnice, prečítala im rozprávku a spoločne si vyrobili záložku do knihy.

Deti sa jej poďakovali prednesom básne Snežienka.

Ďakujeme.

FOTO