Návrat do MŠ

Nástup do materskej školy je 10.1.2022 (pondelok).

Pri prvom nástupe dieťaťa je potrebné priniesť potvrdenie o bezpríznakovosti.

Prípadnú pozitivitu dieťaťa je potrebné nahlásiť!

Vopred ďakujeme!

Link na potvrdenie o bezpríznakovosti