Ochutnávky

Milí rodičia, naša školská jedáleň sa zapojila do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry financovanej štátom na konzumáciu školského ovocia a zeleniny.

Cieľom programu Školské ovocie a zelenina je: 

 - zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

 - zmeniť stravovacie návyky u detí 

 - znížiť výskyt obezity u detí 

 - podporiť zdravú výživu a taktiež zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

V nasledujúcich týždňoch budú v našej školskej jedálni prebiehať ochutnávky rôznych druhov ovocia, ovocných pyré a taktiež šťiav.

Informácie o programe