Prerušenie činnosti MŠ

Činnosť materskej školy bude prerušená v termíne od 18.07.2022 do 02.09.2022.