Uzatvorenie MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že v čase Veľkonočných prázdnin  (od 06.04 do 11.04.) bude MŠ zatvorená.