Zatvorenie MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že v súlade s vyhláškou min. školstva a §150 šk. zákona, so súhlasom zriaďovateľa a na základe odporučenia RUVZ v Bojniciach s účinnosťou od 19.12.2022 uzatvára  Materskú školu z dôvodu veľkej chorobnosti detí MŠ.

MŠ bude znova otvorená po Vianočných prázdninách v pondelok 9.1.2023.