Záujem o samotesty pre budúcoročných prvákov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o zistenie záujmu rodičov resp. plnoletých žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

Záujem alebo nezáujem prosíme nahlásiť na t.č. 0917 422 866 do 03.06.2022 v čase od 7:00 do 14:00!

Vopred ďakujeme!