Zmeny poplatkov stravného

Vážení rodičia, 

s platnosťou nového Prevádzkového poriadku školskej jedálne sa zmenila aj platba za stravu v školskej jedálni.

Všetky potrebné informácie nájdete TU

Nový prevádzkový poriadok