Trieda MŠ1- mladšie deti

  • Triedny učiteľ: Zuzana Trnková
    Zástupca triedneho učiteľa: Bc. Karin Besedová
    Ročník: 1