News

Jeseň v škole

Od 12.10.2022 do 6.11.2022 sa Materská škola Nitrica zapojila do súťaže s jesennou tematikou, ktorú usporiadala firma talentagent. Do súťaže sme sa zapojili s výzdobou na chodbe v našej materskej škole.

MŠ sa dalo podporiť prostredníctvom sms – ky , alebo priamo na stránke talentagent.sk . Naša MŠ sa umiestnila na krásnom 2.mieste. Pre deti sme získali pekné ceny, vďaka vašim hlasom, za ktoré vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

FOTO

Mier vo svete

Deti z Materskej školy Nitrica sa zúčastnili na 2. ročníku výstavky kresieb pre deti na tému „Mier vo svete“. Vymysleli a vytvorili pekné kresby na danú tému. Poslali sme ich na výstavku do Talianska. Práce
sa páčili a sú súčasťou výstavky prác detí v Miláne. Ak máte záujem môžete si ich pozrieť. Práce našich detí sú od času od 8:19.

Prezentácia na youtube

Svetový deň jablka

Všetky deti v MŠ majú rady jablká. Jedia ich, aby mali veľa vitamínov a aby neochoreli. Naučili sme sa básničku o jabĺčku a zaspievali pesničku. Kreslili sme jabĺčko rôznou technikou, vykladali sme jabĺčko z gaštanov na koberci.

Deti si zopakovali číselný rad, počítanie, pojmy najväčší a najmenší pri meraní sa jablkovou mierou.

Na záver deti zjedli pekné červené jabĺčka.

Fotky

Najkrajšia tekvica

V mesiaci október sme vyhlásili v  Materskej škole Nitrica, jesennú súťaž O najkrajšiu tekvičku.

V MŠ sa zhromažďovali tekvičky maľované, vyrezávané, svietiace, krásne vyzdobené.

Našimi hodnotiacimi boli mamičky, oteckovia, žiaci zo ZŠ, pani učiteľky zo ZŠ, pani kuchárky a aj náhodní návštevníci v MŠ.

Všetci mali čo robiť, aby z 13 – tich tekvičiek vybrali tie najkrajšie.

Po spočítaní hodnotiacich hlasov máme víťazov.

Svetový deň umývania rúk mydlom

15.10.2022 sme si v našej MŠ pripomenuli Svetový deň umývania rúk mydlom, rôznymi aktivitami. Rozprávali sme sa o tom, aké je dôležité umývať si ruky. V umyvárni sme si ukázali správne umývanie rúk mydlom.

Každé dieťatko si vybralo mydlo, ktoré sa páčilo jeho nošteku a pomenovalo jeho vôňu. Súťažili sme v tom, kto si namydlí najväčšiu a najbohatšiu mydlovú penu. Počítali sme s bacilmi, hľadali ich tiene, kreslili sme svoje predstavy o baciloch. Naučili sme sa báseň a zaspievali pieseň o umývaní rúk.

U nás bacily nemajú šancu!

Rozlúčková slávnosť

Dňa 30.6.2022 sa v našej MŠ chystala veľká slávnosť. Pripravovali sme rozlúčku s predškolákmi.

Skôr ako získali titul „Predškolák“, museli splniť rôzne úlohy v „maturite predškoláka“. Všetkým deťom sa to podarilo na jednotku. Potom ich pani uč. pasovala za predškolákov a začala sa zábava. Rozlúčka s mladšími kamarátmi, darčeky, pohostenie a tanec.

Kamaráti, prajeme vám veľa úspechov v škole.

FOTO

Zber papiera

Pomôžte nám, prosím, naplniť kontajner starým papierom!

Nosiť ho môžete každý pracovný deň v čase od 7:00 - 8:00 a 15:00 - 16:00 hod.

Návšteva ôsmakov

Dnes nás v MŠ navštívili ôsmaci zo ZŠ. Priniesli nám ukázať autíčka na diaľkové ovládanie, ktoré si sami zložili a naprogramovali na hodinách informatiky. Ukázali nám, ako ich ovládať a mohli sme sa s nimi zahrať. 

Keď budeme školáci, aj my sa naučíme stavať a ovládať vlastné autá!

Stavebnice a micro:bity sme získali z grantovej výzvy ENTER Nadácie Pontis.

FOTO

Deň Zeme

Dňa 22.4.2022 sme aj v našej MŠ oslavovali Deň Zeme.

Milujeme planétu Zem, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti rôznymi aktivitami spoznávali našu zem - rozprávali o prírode, rastlinách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Názorne vytvorili našu zem, zasadili do kvetináčov stromčeky a dali im mená. Na záver akcie deti vyčistili okolie MŠ.

Deň zeme bolo dňom veselej  nálady, hier a pracovných aktivít.

FOTO

Uvoľnenie opatrení

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

2% z dane

Vážený občan SR!

Aj tento rok môžete 2 % (3 %) svojej dane venovať neziskovej organizácii. Ak ňou bude naša škola, patrí Vám naša vďaka.

Za posledné dva roky sme z darovaných 2 % kúpili novú školskú tabuľu, ústredňu a reprosústavy (náhrada starých rozhlasov), ktoré stresujúce zvonenie vymenili za príjemný hlas oznamujúci začiatok hodiny, začiatok prestávky a následnú hudbu. 

Máme ďalšie plány - napr. vybavenie knižnice - jej premena na príjemné oddychové prostredie. 

Nezabúdame ani na MŠ. Na školskom dvore chceme pre deti vytvoriť ich "kútik".