Trieda MŠ1- mladšie deti

  • Triedny učiteľ: Zuzana Trnková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 1