2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

  • Stiahnite si predvyplnené vyhlásenie zo stránky TU.
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane - tlačivo.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Písať sa dá do dokumentu aj v PC.
  • Vytlačte vyhlásenie a nezabudnite ho podpísať.
  • Ak nemáte možnosť dokument vytlačiť, môžete si tlačivo dať doniesť dieťaťom zo školy (ZŠ alebo MŠ) alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte vyplnené a podpísané formuláre daňovému úradu, ktorý je príslušný pre miesto Vášho trvalého bydliska, do kancelárie ZŠ alebo na Obecný úrad v Nitrici.

2% z Vašich daní podporíte rozvoj tvorivosti, záujmov a vzdelávania žiakov našej ZŠ aj MŠ.  

Bližšie informácie na tel. č. 0917 422 866.


Ďakujeme.

TLAČIVO NA 2% Z DANE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE