4. november – Deň Materských škôl na Slovensku

Predškoláci z našej MŠ privítali dňa 6.11.2023 kamarátov z MŠ v Nitrianskych Sučanoch.

Vo vytvorených aktivitách v zmiešaných skupinách   sa deti z Nitrice a z Nitrianskych Sučian učili k vzájomnej spolupráci, tolerancii a akceptácii jeden druhého. Vytvorenou dobrou klímou v triede nadviazali deti nové priateľstvá.

Naše prvé stretnutie nám otvorilo možnosti k spolupráci a realizácii spoločných vzdelávacích aktivít a výletov v rámci pobytu detí v MŠ.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

FOTO