Deň matiek

Druhá májová nedeľa sa už tradične vo svete oslavuje ako Deň matiek.

Aj my sme si pripomenuli tento sviatok dňa 14.5.2023 v Kultúrnom dome Nitrica a 19.5.2023 v Materskej škole.

Pre naše mamičky, babičky a staré mamy, ktoré sa prišli na nás pozrieť sme pripravili pod vedením pani učiteliek pekný kultúrny program.

Kyticou básničiek, riekaniek, ale aj spevom a tancom sme naše mamičky potešili a pozdravili.

Okrem kytice básničiek, riekaniek spevu a tanca sme ich obdarovali svojpomocne zhotovenými darčekmi, ktorým sa veľmi potešili.

Mamičky ĎAKUJEME!

FOTO