Deň Zeme

Na Deň Zeme sa deti v našej škôlke zmenili na skutočných hrdinov. Detičky si vyrobili čelenky s heslami ochranárov prírody a tiež zemegule zo slaného cesta. Na chvíľu sa stali skutočnými ochrancami zvierat, keď vyslobodzovali (umelohmotné) zvieratká, uviaznuté a zachytené v odpadkoch, ktoré neporiadni ľudia rozhádzali po zemi, alebo vodné živočíchy špinavé od nečistôt, ktoré zlí ľudia vypúšťajú do riek a morí. Napokon deti s pomocou pani učiteliek zasadili kvetinky do kvetináčov, aby tak prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu nášho životného prostredia. Kvety na pár dní poskytnú útočisko našim malým „hmyzím“ kamarátom, ktorí sa zabývali v našej škôlke.

Fotografie z Dňa Zeme