Deň Zeme

Dňa 22.4.2022 sme aj v našej MŠ oslavovali Deň Zeme.

Milujeme planétu Zem, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti rôznymi aktivitami spoznávali našu zem - rozprávali o prírode, rastlinách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Názorne vytvorili našu zem, zasadili do kvetináčov stromčeky a dali im mená. Na záver akcie deti vyčistili okolie MŠ.

Deň zeme bolo dňom veselej  nálady, hier a pracovných aktivít.

FOTO