Deň Zeme

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Rôznymi technikami vytvorili našu Zem.

Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu, starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie.

Foto