Koľko lásky

Materská škola Nitrica sa pred Vianocami zapojila do 3. ročníka výzvy Slovenského Červeného kríža „Koľko lásky“.

V spolupráci s rodičmi sme spoločnými silami naplnili a vyzdobili darčekové škatuľky niečím voňavým, sladkým, slaným, niečím na čítanie a niečím na pamiatku.

S deťmi MŠ aj ZŠ sme vyrobili vianočné pozdravy pre babičky a deduškov v zariadeniach. Potešili sme seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček.

Naplnené škatuľky sme odovzdali v zariadeniach pre seniorov:

  • PE-ES domov Nitrianske Sučany: Diviacka Nová Ves
  • Domov Jeseň Dolné Vestenice
  • Skačany : IRIS

Ďakujeme rodičom za prejavenú solidaritu a ochotu pomôcť.

https://msnitrica.edulife.sk/node/77