Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Aj v tomto predvianočnom období sa deti z našej MŠ zapojili do 5. ročníka projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 10 detí spoločnými silami naplnilo 9 krabičiek. Vianočné pozdravy vytvorené žiakmi ZŠ podpísali svojimi odtlačkami prstov.
Veríme, že radosť detí z darovania vystrieda radosť obdarovaných babičiek a deduškov v domovoch dôchodcov.

FOTO