Mier vo svete

Deti z Materskej školy Nitrica sa zúčastnili na 2. ročníku výstavky kresieb pre deti na tému „Mier vo svete“. Vymysleli a vytvorili pekné kresby na danú tému. Poslali sme ich na výstavku do Talianska. Práce
sa páčili a sú súčasťou výstavky prác detí v Miláne. Ak máte záujem môžete si ich pozrieť. Práce našich detí sú od času od 8:19.

Prezentácia na youtube

Foto

Mier vo svete