Mikuláš

V tomto školskom roku bol Mikuláš pre deti v našej materskej škole o niečo smutnejší ako po minulé roky. Pre pandemické opatrenia nemohli deti privítať Mikuláša, anjela ani čerta a potešiť ho peknými básňami, piesňami ani tancom.

Očká deti sa však rozžiarili, keď pod stromčekom našli balíčky plné sladkostí. Veľkým prekvapením pre deti bolo vystúpenie heligonkárky Sašky Trnkovej, ktorá im zahrala a zaspievala vianočné koledy. Spoločne s pani učiteľkami si deti aj zatancovali. Dúfame, že na budúci školský rok už príde Mikuláš aj s anjelom medzi nás.

FOTO