Mikuláš

Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali príchod Mikuláša. Zhromaždili sa na chodbe a počúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. No a keď zvonček zaznel, do MŠ vstúpil Mikuláš. Deti pozdravil a spýtal sa, ako sa správali celý rok a čo nové sa naučili.

Všetky deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt.
Toto milé stretnutie sa skončilo spoločným spevom a fotením.

Všetci si z toho dňa odnášame pekné zážitky a už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie!

FOTO