Múdre hranie

Materská škola Nitrica bola úspešná v získaní mimorozpočtových prostriedkov.

 

Na začiatku kalendárneho roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Projekt bol zameraný na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Do výzvy sa úspešne zapojila aj naša MŠ. Z rozvojového projektu nám boli pridelené finančné prostriedky v hodnote 500,- eur.

Zakúpili sme za ne deťom nové knihy na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti a jazykových schopností, pomôcky na rozvíjanie umeleckých činností, matematických zručností a jemnej motoriky.

1234