Návšteva knižnice

Mesiac marec, je známy ako mesiac knihy, preto sme s našimi deťmi navštívili Obecnú knižnicu v Nitrici. Teta Katka z knižnice, prečítala deťom rozprávku, dávala rôzne hádanky a porozprávala, že sú v nej knihy rôznych žánrov. Deti najviac zaujali detské knihy – rozprávkové. Tieto si mali možnosť pozrieť a poprechádzať sa po celej knižnici. Pred odchodom deti dostali sladkú odmenu. Tete Katke poďakovali a zarecitovali pekné básne.

FOTO