Návšteva v 1. triede

Dňa 22.6.2023 sa deti z 2.triedy MŠ Nitrica zúčastnili otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Po radostnom zvítaní s kamarátmi – prvákmi všetkých privítala p. učiteľka Mgr. Ivetka Mesíková. Prváci ukázali čo sa počas školského roku v škole naučili. Spolu so škôlkármi čítali, počítali, hrali sa so slovíčkami a zabávali. Deti si vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach. Na záver si s pani učiteľkou a prvákmi zaspievali a zatancovali. V škole sa cítili veľmi príjemne, o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie.

Ďakujeme p. uč. za prijatie a milé stretnutie.

FOTO