Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia

z dôvodu pandemickej situácie a častého odhlasovania a prihlasovania detí

na stravu  a tiež z dôvodu správneho výpočtu stravného vás dôrazne žiadame o nasledovné:

hlasovanie a prihlasovanie detí na stravu sa uskutočňuje prednostne na stránke školy https://www.eskoly.sk/nitrica/jedalen

alebo na telefónnom čísle: 0911 213 973 formou SMS

a to:

v pondelok najneskôr do 8,00 hod

na ostatné dni v predchádzajúci deň do 14,00 hod.

Tiež je potrebné stravu nielen odhlásiť,  ale aj prihlásiť, aby bolo zrejmé, od ktorého dňa dieťa bude stravu opäť poberať.

Napr.:

odhlasujem

         meno: Igor Nezval

         ročník:    MŠ

         od 14.1.2022 do 19.1.2022

prípadne

 prihlasujem

            meno: Igor Nezval

            ročník:  MŠ

            od:   22.1.2022         

V opačnom prípade nie je možné zaručiť správny výpočet stravného a teda sa môže stať, že neodhlásenému dieťaťu bude vyúčtovaný poplatok. 

Ďakujeme za Vašu pomoc a pochopenie.

V Novom roku prajeme Vám i vašim deťom veľa úspechov.

                                                         Kolektív Školskej jedálne pri MŠ a ZŠ Nitrica