Oznam vedúcej školskej jedálne

V súvislosti s platnosťou nových pásem na stravu schválených MŠVVaŠ meníme výšku poplatkov za stravu.

Dokument Výška príspevku na stravu platná od 01.03.2023

O zmenách v poplatkoch v súvislosti s "obedmi zdarma" platnými od 01.05.2023 Vás budeme včas informovať.