Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2021

Materská škola bude otvorená v čase od 6.30 do 16.00 hod.

Deti v MŠ majú výnimku z povinnosti nosiť rúško.

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

V zelenej fáze  okresu rodič ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ predkladá dobrovoľne, v oranžovej a červenej fáze okresu je rodič povinný predložiť toto vyhlásenie pri nástup žiaka do školy. O povinnosti jeho predloženia vás budeme včas informovať.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového!

Vstup cudzích osôb do priestorov školy v každej fáze školského semaforu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a ,,Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č.1a). Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-navstevnik.docx

Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR. Zatvárať sa budú  iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. 

Výnimku z karantény má dieťa, ktoré prekonalo ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia.

(Príloha č.2) Oznámenie o vynimke z_karanteny.docx

Rodičom v čase žiackej/triednej karantény vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

Prehľad všetkých opatrení: skolsky_semafor_21-22.pdf