Posúdenie školskej spôsobilosti

Dňa 4.3.2024 pani psychologička Mgr. Jarmila Belková vykonala v MŠ s našimi predškolákmi posúdenie školskej spôsobilosti.

Testy ukázali, že naši predškoláci sú všetci pripravení na vstup do 1. ročníka ZŠ.

V škole im prajeme veľa úspechov!

FOTO