Predplavecký výcvik 10.6.2024 – 14.6.2024

Na predplaveckom výcviku v Chalmovej pod vedením trénerov z NCVP, naši predškoláci formou hier odbúravali strach z vody. Učili sa dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok.

Cieľom prípravy bolo priblížiť deťom vodné prostredie, formou rôznych hier a cvičení ich naučiť bezpečne, bez strachu a zábran pohybovať sa vo vode .

Na záver výcviku absolvovali deti preteky a dostali diplom.

FOTO

VIDEO1

VIDEO2

VIDEO3