Prevádzka MŠ od 24.05.

Okres Prievidza je od 24.05. v Stupni ostražitosti 2 (oranžová).

V MŠ pokračujeme bez zmeny.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá  zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Dieťa a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup osôb s platným 7 dňovým testom alebo dokladom o výnimke sa vzťahuje len na okresy od III. stupňa varovania (bordové a čierne).