Prevádzka MŠ od 31.05.

Okres Prievidza je od 31.05. v Stupni ostražitosti 1 (žltá).

V MŠ pokračujeme bez zmeny.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá  zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).