Prihlášky na stravovanie

Vážení rodičia,

v nižšie uvedenej prílohe je prihláška na stravovanie v školskej jedálni pre ZŠ (desiata+ obedy) a pre MŠ (desiata + obed + olovrant) a aj žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (návratka). 

árok na dotáciu majú všetci žiaci ZŠ a deti v poslednom ročníku MŠ (predškoláci).

Prosím o vyplnenie oboch príloh a následne ich doručenie na adresu Školská jedáleň, Nitrica 41, 972 22  Nitrica poštou (potrebné odoslať do 25.07.), vhodiť do schránky pri vchode do MŠ alebo priniesť osobne dňa 31.07.2023 do školskej jedálne v čase od 7.00 - 15.00. 

V prípade nejasností ma môžete kontaktovať na čísle 0915 066 872.

Prihláška

Návratka