Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 30.6.2021 sme sa v našej materskej škole rozlúčili s našimi kamarátmi – predškolákmi. Od septembra sa stanú žiakmi 1. triedy ZŠ. Maličkí kamaráti si pre nich pripravili krátky program a darčeky. Darčeky a knihy dostali aj od p. učiteliek. Spoločne sme sa zabavili, zaspievali, zamaškrtili na nanukoch a pripili detským šampanským.

Pri tejto príležitosti sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkou Veronikou Chrenkovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku.

Predškolákom prajeme v škole veľa úspechov!

Fotky