Rozlúčková slávnosť s predškolákmi

Dňa 30.6.2023 sme sa v MŠ rozlúčili s našimi predškolákmi. Už od rána sme sa všetci spoločne zabávali, hrali a tancovali. Pohostili sme sa chlebíčkami, krásnou a chutnou tortou, za ktorú ďakujeme p. Radke Rendekovej.

Predškoláci sa slávnostne zapísali do kroniky MŠ. Odovzdali sme im osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Odmenení boli diplomami a darčekmi.

Mladšie deti si pre nich pripravili s pani uč. Trnkovou darčeky a povzbudzujúcu básničku. Svoje putovanie materskou školou ukončili veselou zábavou v bublinkách, konfetami a spoločnými radovánkami.

FOTO