Súťaž o najkrajšiu tekvičku

V mesiaci november sa v Materskej škole Nitrica uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú a vyrezanú tekvičku. Deti spolu s rodičmi ozdobili a vyrezali tekvičky a priniesli ich do MŠ.

Všetci sa snažili vyzdobiť svoju tekvičku čo najkrajšie. Diplomom a malým darčekom boli odmenení všetci, ktorí sa do súťaže zapojili.