Svetový deň jablka

Všetky deti v MŠ majú rady jablká. Jedia ich, aby mali veľa vitamínov a aby neochoreli. Naučili sme sa básničku o jabĺčku a zaspievali pesničku. Kreslili sme jabĺčko rôznou technikou, vykladali sme jabĺčko z gaštanov na koberci.

Deti si zopakovali číselný rad, počítanie, pojmy najväčší a najmenší pri meraní sa jablkovou mierou.

Na záver deti zjedli pekné červené jabĺčka.

Fotky