Úhrada za MŠ

Vážení rodičia!

Podľa nového VZN č. 7/2023 s účinnosťou od 01.01.2024 je výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 15€. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet:

IBAN: SK75 5600 0000 0090 1461 4004