Uvítanie detí do života

Dňa 17.3.2022 sa deti z 2. triedy MŠ zúčastnili slávnostného aktu „Uvítanie detí do života“. Básňami
a piesňou potešili hostí v Obradnej sieni KD v Nitrici.

Fotky si môžete pozrieť TU