Veselý deň detí v MŠ

V utorok 1.6.2021 sme v našej materskej škole oslavovali MDD. Už od rána žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy v Nitrici pripravovali pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením množstva aktivít na školskom dvore.

Všetky hry a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere. Všetky deti boli odmenené medailou, diplomom, sladkosťami, ovocím a čokoládovými balíčkami.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili Deň plný športu a radostí.

Fotografie