Výlet Bojná

20. júna sme s veľkou triedou navštívili Ranč pod Babicou v obci Bojná.

FOTO