Výtvarná súťaž - Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody pri príležitosti prvého jarného dňa zorganizovala výtvarnú súťaž Jarné príbehy z prírody určenú pre všetky vekové kategórie. Jej cieľom bolo podporiť a zvýšiť vnímavosť, záujem o poznanie svojho najbližšieho prostredia, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov. Podmienkou bolo zaslať kresbu s jarnou tematikou s rastlinstvom či živočíšstvom v jeho prirodzenom prostredí s krátkym príbehom o tom, čo bolo v diele zachytené.

Do súťaže bolo prihlásených 244 diel.

Ceny boli rozdelené medzi tri  kategórie

Kategória Materská škola

Kategória Základná škola I. stupeň

Kategória Základná škola II. stupeň

V kategórii Materská škola bol úspešný náš škôlkár.

Porotu zaujala jeho Medvedia rodinka.

Výhre sme sa všetci potešili.

Víťazovi  blahoželáme!

FOTO