Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v školskom roku 2023/24 sa uskutoční:

  • vyplnením elektronickej prihlášky na stránke zsnitrica.edulife.sk do 31.03.2023  
  • pohovorom s deťmi a rodičmi dňa 5. apríla 2023 (streda)  v čase  od 14:00 hod. do 17:00 hod.