Zber papiera

Pomôžte nám, prosím, naplniť kontajner starým papierom!

Nosiť ho môžete každý pracovný deň v čase od 7:00 - 8:00 a 15:00 - 16:00 hod.