Zber papiera

Zber papiera v  škole prebieha do stredy 27. októbra v čase od 7:00-10:00 a 14:00-16:00.

Pomôžte nám, prosím, naplniť kontajner!