Zmena telefónnych čísel

Vážení rodičia,

telefónne číslo materskej školy bolo zmenené na 0915 752 919.

Ďalšie zmeny si môžete pozrieť v kontaktoch.